Home இலங்கை செய்திகள் அதிகரிக்கும் முதியோர்,ஊனமுற்றோர் கொடுப்பனவு

அதிகரிக்கும் முதியோர்,ஊனமுற்றோர் கொடுப்பனவு

24

ஊனமுற்றோர், முதியோர் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்புக்கான கொடுப்பனவு ஜனவரி மாதம் முதல் அதிகரிக்கப்படும் என நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் சேமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்பிரகாரம் 5,000 ரூபாயாக இருந்த ஊனமுற்றோர் மற்றும் சிறுநீரக உதவித்தொகை 7,500 ரூபாவாகவும், 2,000 ரூபாயாக இருந்த முதியோர் உதவித்தொகை 3,000 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.

Previous articleபொன்சேகா ரணில் இரகசிய சந்திப்பு
Next article